Každá výstavba vodovodu a vodovodní přípojky s sebou nese nutnost vystavět kanalizaci, a toho se týká i Kanalizační přípojka . Ta je ze zákona považována za samostatnou stavbu. Spojuje veřejnou kanalizační stoku s vnitřní kanalizací budovy.
Kanalizační přípojka nemůže být považována za vodní dílo. Napojení na veřejnou stoku musí mít revizní šachtu. Ta je umístěna na soukromé části kanalizace. Šachta musí především umožnit snadnou výměnu a kontrolu přípojky.

Připojení přípojky

Kanalizační přípojka musí být manipulována a připojena pouze odbornými pracovníky. Provádíme jak tyto odborné práce, tak práce výkopové, stavební a pozemní. Jsme rychlí a pečliví. Napojení na hlavní kanalizační stoku musí provést pouze kvalifikovaný pracovník.

Company SA
CIF: B123456789
New Burlington St, 123
CP: W1B 5NF Londýn (Spojené království)
Tel: 9XX 123 456

office@company.com


Chcete vědět, jak se stát podnikatelem a co vše je k tomu zapotřebí? Jak odvádět daně a vést účetníctví? To vše a mnoh dalšího zjistíte na našich stránkách věnovaným podnikatelům.